Slovenija je domovina kranjske čebele

Kranjska čebela, imenovana tudi kranjska sivka ali kranjica, je slovenska avtohtona čebelja pasma, ki je nastala na območju Balkanskega polotoka. Obstojajo opisi o poimenovanju čebel iz Kranjske že v letu 1879. Imenovala se je kot podvrsto Apis mellifera carnica, imenovano tudi “Kranjska čebela”, “Kranjica”, “Sivka”, “Rjavka”, “Siva čebela”, “damska čebela”. Tovrstno poimenovanje boste večkrat zasledili v literaturi.

Slovenija, je kot edina članica EU, zaščitila avtohtono Kranjsko čebelo z zakonom. Uvoz čebel, čebeljih matic ali katerega koli genetskega materiala (tudi Kranjske čebele od drugod) je prepovedan. Prepovedana je reja drugih čebeljih ras in hibridov. Področje Slovenije predstavlja gensko banko Kranjske čebele v naravi. Čebelje matice, ki so vzrejene v Sloveniji so še posebej cenjene.

Zakaj se odločiti ravno za kranjsko sivko?

Je zelo mirna in neagresivna do ljudi, čebele mirno sedijo na satju.

Za Kranjsko sivko je značilna manjša poraba zimske zaloge hrane ter hiter, intenziven spomladanski razvoj, ki ji omogoča dober izkoristek pomladnega medenja.

Ima odlično razvito sposobnost orientacije, s svojim plesom natančneje opiše smer in razdaljo do pašnega vira in s tem veliko hitreje odkrije vir medenja kot druge pasme čebel.

Zaradi stoletij vzreje matic v čebelnjakih, ki so značilni za Slovenijo, se Kranjska sivka posledično precej manj zaletava v druge sosednje panje.

Je odporna in nezahtevna čebela, ki se dobro prilagaja tako vročemu kot tudi hladnemu podnebju.

Ima dober čistilni nagon.

Ima visok donos medu.

Primerna je tako za ljubiteljske kot tudi za profesionalne čebelarje.

Čebela in vzrejec čebeljih matic se predstavi

Sem čebelar Bojan Donko in spadam med redke čebelarje, ki se lahko pohvalijo, da so že dolga leta vključeni v Čebelarsko društvo (ČD) Lendava. Prvi zapiski našega društva so namreč starejši od 80 let. V Dolgi vasi, ki leži med Lendavo in državno mejo z Madžarsko, neposredno pod Dolgovaško- Lendavskimi goricami in v objemu prekrasnih gozdov, v katerih od pomladi do pozne jeseni ne manjka paše (bili so donosi tudi do 60 kg na panj). Čebelarim izključno z AŽ-panji. S to dejavnostjo se ukvarjam že od leta 1985. Zadnja leta čebelarim s 95–100 gospodarskimi družinami, od teh jih 54 tudi prevažam na gozdne paše.

Vzreja čebeljih matic

Matice sem začel vzrejati že leta 1988, in to z rojevimi matičniki v stiropornih posodah za rože. Zaradi povečevanja števila gospodarskih družin so se povečale tudi potrebe po kakovostnih maticah, zato sem se začel intenzivneje ukvarjati tudi z vzrejo. Z leti sem pridobil neprecenljive izkušnje, na podlagi katerih sem posodabljal tehnologijo vzreje. Izdelal sam plemenilnik, ki ga zdaj tudi uspešno prodajam pod trgovskim imenom Pomurski plemenilnik. Vzrejno gradivo jemljem iz odbranih družin, matičnike zorim v inkubatorju, izpopolnil sem tehniko dodajanja zrelih matičnikov, vključil sem se v vzrejo pod nadzorom Kmetijskega inštituta Slovenije (KIS-a). Matice vzrejam v plemenilnikih velikosti enega AŽ-sata. Prednost je v tem, da ima matica kljub velikemu številu čebel tudi veliko prostora za zaleganje. Za kakovost matic je najpomembneje, da je mlada matica neposredno pred izvalitvijo in v prvih dneh življenja optimalno preskrbljena s hrano in da je v njenem okolju dovolj toplo. Plemenišče matic je v zapuščenem glinokopu ob glavni cesti Lendava-Dolga vas. V bližini je samo zbirališče trotov, tako da se matice že po 3-5 minutah vračajo s prahe, oprašenih matic pa je kar od 90-95 odstotkov.

Selekcija čebeljih matic

Z dolgoletnimi izkušnjami in predanostjo skrbno izvajam selekcijo v selekcijskem čebelnjaku, odbiram nadpovprečne družine in predlagam matičarje, da zagotavim optimalno kakovost vzrejenih matic. Precejšnjo skrb namenjamo vsem vzrejnim ciljem, s poudarkom na medonosnosti in mirnosti čebel.

Vse čebelje matice so oprašene in označene z hrbtno številko ter ustrezajo vsem selekcijskim merilom. Matico poberemo šele takrat, ko ima zaprto zalego, če tega pogoja ne izpolnjuje, jo izločimo. Matice pobiramo čim krajši čas pred prevzemom naročila in s tem zagotavljamo manj stresa za matico.

Celotna vzreja čebeljih družin se izvaja pod strogim veterinarskim nadzorom. Pri zdravljenju proti varoji  uporabljamo izključno sonaravna sredstva-kisline (oksalno in mravljično kislino).

Izpisek iz rodovniške knjige

Po želji kupca ob dobavi izdamo izpisek iz rodovniške knjige za kranjsko sivko.

Želite kupiti čebele matice?

Prodaja:

Čebelarstvo Donko
Bojan Donko
Dolgovaške gorice 16
9220 Lendava

Kontakt za nakup ali za dodatne informacije: info@mellifera.si

Rezultat iskanja slik za bojan donko

Pri nas lahko gospodarske matice kupite od začetka maja (odvisno od vremena) in vse do pozne jeseni.

CENA: 17 evrov za čebeljo matico, kupec krije tudi stroške pošiljanja (po ceniku Pošte Sovenije). Kupec prejme čebeljo matico s spremljevalkami v transportni matičnini. Nakup opravite na spletni strani Mellifera.si. Možno je naročilo po predhodnem nakazilu na TRR.

Kliknite na povezavo https://

Naše geslo je: KAKOVOST IN POŠTENOST ZAGOTAVLJATA USPEH IN ZADOVOLJSTVO.